ข่าวแอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอฟท่องเที่ยวเซฟตี้สุขภาพในยุคการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 - kachon.com

แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอฟท่องเที่ยวเซฟตี้สุขภาพในยุคการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กะฉ่อนพาเที่ยว

คลิ๊กเพื่อเที่ยวชมความสวยงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก