ข่าวแอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอฟการท่องเที่ยวนำเสนอประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวราราม ในรายการ zoom in - kachon.com

แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอฟการท่องเที่ยวนำเสนอประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวราราม ในรายการ zoom in
กะฉ่อนพาเที่ยว

ภาพวิวความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ(มีคลิป)