ข่าวริ้วขบวนที่หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ - kachon.com

ริ้วขบวนที่หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
กะฉ่อนพาเที่ยว

ริ้วขบวนที่หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

พิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ เป็นที่ประดิษฐานของพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณ ซึ่งพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวฝั่งธนบุรีและของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
......
ชาววัดอรุณร่วมใจสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593