ข่าวบรรยากาศการแจกฟรี เหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ที่วัดศรีษะเกษ สุพรรณบุรี 02 - kachon.com

บรรยากาศการแจกฟรี เหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ที่วัดศรีษะเกษ สุพรรณบุรี 02
กะฉ่อนพาเที่ยว

บรรยากาศการแจกฟรี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ณ วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=870