ข่าวแจกมหาทานบารมีด้วยข้าวสาร โดย พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

แจกมหาทานบารมีด้วยข้าวสาร โดย พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม
กะฉ่อนพาเที่ยว

บรรยากาศ งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=899
.....
งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353276