ข่าวพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และยกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 - kachon.com

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และยกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562
กะฉ่อนพาเที่ยว

บรรยากาศ งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=899
.....
งาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/353276