ข่าวชาววัดอรุณ แจกฟรีข้าวสารสู่ชุมชนและผู้ยากไร้ ต่อเนื่องจากงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช - kachon.com

ชาววัดอรุณ แจกฟรีข้าวสารสู่ชุมชนและผู้ยากไร้ ต่อเนื่องจากงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช
กะฉ่อนพาเที่ยว

ลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ แจกฟรีข้าวสารพระเจ้าตากสู่ชุมชนและผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(มีคลิป)
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=901