ข่าววัดอรุณราชวราราม - kachon.com

วัดอรุณราชวราราม
กะฉ่อนพาเที่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โดย พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
.....
ประวัติความเป็นมาของ พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม(ฉบับสมบูรณ์)
https://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1961