ข่าวตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 250 ปี ตอนที่28 สระน้ำมนต์พระเจ้าตาก วัดหงษ์รัตนาราม - kachon.com

ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 250 ปี ตอนที่28 สระน้ำมนต์พระเจ้าตาก วัดหงษ์รัตนาราม
กะฉ่อนพาเที่ยว

ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่แห่งปี งานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=905