ข่าวประกาศเลื่อนการจัดงานแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 - kachon.com

ประกาศเลื่อนการจัดงานแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563
กะฉ่อนพาเที่ยว

ประกาศเลื่อนการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563
https://pra.kachon.com/news/detail.asp?id=908