ข่าวประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพร ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 3 - kachon.com

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพร ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 3
กะฉ่อนพาเที่ยว

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป) https://historyoftemples.kachon.com/354532