ข่าวตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 250 ปี ตอนที่31 ตอนที่ 31 ตำนานรบพระเจ้าตากวัดราชคฤห์ - kachon.com

ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 250 ปี ตอนที่31 ตอนที่ 31 ตำนานรบพระเจ้าตากวัดราชคฤห์
กะฉ่อนพาเที่ยว

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป)
https://historyoftemples.kachon.com/354532
.....
แผนที่การเดินทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8