ข่าวกะฉ่อนพาเที่ยวงานประจำปีวัดบางแวก/2 - kachon.com

กะฉ่อนพาเที่ยวงานประจำปีวัดบางแวก/2
กะฉ่อนพาเที่ยว

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ­้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ http://www.pra.kachon.com/news/detail...